Lauselõpumärgid

Lünkade täitmise harjutus

Täitke ära kõik lüngad, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui vastamine valmistab raskusi, võite kasutada vihjet: klikkige "Vihje" nuppu vastuse ühe tähe kuvamiseks. Võite klikkida ka nupul "[?]" nõuande saamiseks. Pidage meeles, et vihje ja nõuande kasutamisega kaotate Te punkte!
Lauseid, kus kellestki või millestki jutustatakse, nimetame lauseteks. Jutustava lause lõppu kirjutame . Lauseid, milles on soov palve, käsk või hüüe, nimetame . Hüüdlause lõppu kirjutame . Lauseid, kus midagi küsitakse, nimetame . Küsilause lõppu kirjutame .